علوم سیاسی و روابط بین الملل - روابط بین الملل کد 11302

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11302

روایط بین الملل

1- حقوق بین الملل عمومی

193

 

2- اصول روابط بین الملل

208

3- سازمانهای بین المللی

289

4- مجموعه علوم سیاسی (جلد دوم)

235

5- مجموعه علوم سیاسی (جلد اول)

314

6- اصول روابط بین الملل و تاریخ بین الملل

276

7- اندیشه های سیاسی جهان سوم قسمت اول

220

8- اندیشه های سیاسی جهان سوم قسمت دوم

193

9- زبان تخصصی

280

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم سیاسی و روابط بین الملل - روابط بین الملل کد 11302
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
زبان عمومی
زبان عمومی
۲۷۰۰۰۰   ۲۵۰۰۰۰ تومان
ادبیات نمایشی کد 13573
ادبیات نمایشی کد 13573
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
زبان و استعداد تحصیلی
زبان و استعداد تحصیلی
۵۵۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: