علوم سیاسی و روابط بین الملل - مطالعات منطقه ای کد 11303

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11303

علوم سیاسی-

مطالعات منطقه ای

1- نظام های سیاسی و تطبیقی

131

 

2- اصول روابط بین الملل

208

3- روش تحقیق

389

4- سیاست و حکومت مرتبط با آن

302

5- مجموعه علوم سیاسی (جلد اول)

314

6- مجموعه علوم سیاسی (جلد دوم )

235

7- اصول روابط بین الملل و تاریخ بین الملل

276

8- حقوق بین الملل عمومی و سازمان های بین المللی

245

9- زبان تخصصی

280

۴۹۲۰۰۰ تومان4920000
خرید علوم سیاسی و روابط بین الملل - مطالعات منطقه ای کد 11303
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
فلسفه منطق کد:2137
فلسفه منطق کد:2137
۶۴۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: