علوم سیاسی و روابط بین الملل - اندیشه سیاسی کد 11304

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11304

علوم سیاسی-

اندیشه های سیاسی

1- حقوق بین الملل عمومی

193

 

2- اصول روابط بین الملل

208

3- سازمان های بین المللی

289

4- مجموعه علوم سیاسی (جلد اول)

314

5- مجموعه علوم سیاسی (جلد دوم)

235

6- اصول روابط بین الملل و تاریخ روابط بین الملل

276

7- اندیشه های سیاسی جهان سوم قسمت 1

220

8- اندیشه های سیاسی و مسائل آن قسمت2

193

9- زبان تخصصی

280

10- مجموعه دروس تخصصی قسمت 1

403

11. مجموعه دروس تخصصی قسمت 2

556

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم سیاسی و روابط بین الملل - اندیشه سیاسی کد 11304
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
بیماری شناسی گیاهی کد 13150
بیماری شناسی گیاهی کد 13150
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
زبان و استعداد تحصیلی
زبان و استعداد تحصیلی
۵۵۹۰۰۰ تومان
زبان و ادبیات عرب کد 2110
زبان و ادبیات عرب کد 2110
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: