علوم سیاسی و روابط بین الملل - اندیشه سیاسی کد 11304

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11304

علوم سیاسی-

اندیشه های سیاسی

1- حقوق بین الملل عمومی

193

 

2- اصول روابط بین الملل

208

3- سازمان های بین المللی

289

4- مجموعه علوم سیاسی (جلد اول)

314

5- مجموعه علوم سیاسی (جلد دوم)

235

6- اصول روابط بین الملل و تاریخ روابط بین الملل

276

7- اندیشه های سیاسی جهان سوم قسمت 1

220

8- اندیشه های سیاسی و مسائل آن قسمت2

193

9- زبان تخصصی

280

10- مجموعه دروس تخصصی قسمت 1

403

11. مجموعه دروس تخصصی قسمت 2

556

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم سیاسی و روابط بین الملل - اندیشه سیاسی کد 11304
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مجموعه فوتونیک کد 12050
مجموعه فوتونیک کد 12050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ریاضیات کاربردی
ریاضیات کاربردی
۱۸۵۰۰۰   ۱۶۶۵۰۰ تومان
مجموعه علوم تغذیه کد 35
مجموعه علوم تغذیه کد 35
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: