علوم سیاسی و روابط بین الملل - دیپلماسی و سازمان بین الملل کد 11305

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11305

علوم سیاسی-

دیپلماسی و سازمان بین الملل

1- حقوق بین الملل عمومی

193

 

2- مبانی علمی سیاست و تاریخ سیاست خارجی

389

3- اصول روابط بین الملل

208

4- سازمان های بین المللی

289

5- اصول روابط بین الملل و تاریخ بین الملل

276

6- مجموعه علوم سیاسی (جلد اول)

314

7- مجموعه علوم سیاسی (جلد دوم)

235

8- زبان تخصصی

280

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم سیاسی و روابط بین الملل - دیپلماسی و سازمان بین الملل کد 11305
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
تولیدات گیاهی کد 13100
تولیدات گیاهی کد 13100
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
روانشناسی 1 - بالینی کد 11332
روانشناسی 1 - بالینی کد 11332
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت مالی
مدیریت مالی
۱۴۰۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: