علوم ارتباطات اجتماعی - ارتباطات اجتماعی کد 11381

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11381

علوم ارتباطات اجتماعی

1- آمار توصیفی

298

 

2- ارتیاطات جمعی

332

3- مبانی ارتباطات جمعی

182

4- اصول روزنامه نگاری

82

5- روش تحقیق قسمت اول

389

6- روش تحقیق قسمت دوم

166

7- تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین الملل

539

8- زبان

256

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم ارتباطات اجتماعی - ارتباطات اجتماعی کد 11381
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی شیمی کد 2360
مهندسی شیمی کد 2360
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مدیریت مالی کد 11426
مدیریت مالی کد 11426
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
فیزیولوژی کد 20
فیزیولوژی کد 20
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: