علوم ارتباطات اجتماعی - ارتباطات اجتماعی کد 11381

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11381

علوم ارتباطات اجتماعی

1- آمار توصیفی

298

 

2- ارتیاطات جمعی

332

3- مبانی ارتباطات جمعی

182

4- اصول روزنامه نگاری

82

5- روش تحقیق قسمت اول

389

6- روش تحقیق قسمت دوم

166

7- تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین الملل

539

8- زبان

256

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم ارتباطات اجتماعی - ارتباطات اجتماعی کد 11381
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
رفاه اجتماعی کد 16
رفاه اجتماعی کد 16
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ریاضی عمومی۲
ریاضی عمومی۲
۱۷۰۰۰۰   ۱۵۳۰۰۰ تومان
الهیات و معارف اسلامی 4 کد 11141
الهیات و معارف اسلامی 4 کد 11141
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی برق الکترونیک کد 12511
مهندسی برق الکترونیک کد 12511
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: