مجموعه مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان کد 12592

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12592

مهندسیصنایع

مدل سازی سیستم های کلان

1- اقتصاد خرد

252

 

 

2- اقتصاد کلان

280

3- ریاضی عمومی 2

381

4- ریاضی عمومی 1

430

5- تحقیق در عملیات

314

6- تست ریاضی عمومی2

103

7- تست ریاضی عمومی 1

123

8-  زبان

188

9-آمار

491

10-طراحی الگوریتم

170

11- تست آمار

138

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان کد 12592
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
علوم اقتصاد کد 2112
علوم اقتصاد کد 2112
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 13130
علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 13130
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ریاضیات کاربردی
ریاضیات کاربردی
۱۷۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: