مجموعه مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان کد 12592

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12592

مهندسیصنایع

مدل سازی سیستم های کلان

1- اقتصاد خرد

252

 

 

2- اقتصاد کلان

280

3- ریاضی عمومی 2

381

4- ریاضی عمومی 1

430

5- تحقیق در عملیات

314

6- تست ریاضی عمومی2

103

7- تست ریاضی عمومی 1

123

8-  زبان

188

9-آمار

491

10-طراحی الگوریتم

170

11- تست آمار

138

۴۸۷۰۰۰ تومان4870000
خرید مجموعه مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان کد 12592
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
روانشناسی بالینی کد 15
روانشناسی بالینی کد 15
۶۰۷۰۰۰ تومان
منابع آب کد 13023
منابع آب کد 13023
۴۹۲۰۰۰ تومان
معماری کد 13521
معماری کد 13521
۴۹۷۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: