مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12674

مکانیک

مهندسی پزشکی -بیومکانیک

1-  دینامیک ماشین

115

 

2- انتقال حرارت

369

3- ارتعاشات خطی و دینتامیک

289

4- استاتیک

214

5- کنترل خطی

286

6- مقاومت مصالح

310

7- ریاضی عمومی2

381

8- ریاضی عمومی1

430

9- ریاضیات مهندسی

410

10- ساخت و تولید قسمت1

119

11- ساخت و تولید قسمت 3

229

12- ساخت و تولید قسمت 2

211

13- مکانیک سیالات

494

14- طراحی اجزاء

303

15- ترمودینامیک

385

16- مهندسی مکانیک (جلد اول)

190

17- مهندسی مکانیک (جلد دوم)

201

18- زبان تخصصی

117

19- معادلات دیفرانسیل

151

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23
مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082
علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
زراعت کد 13032
زراعت کد 13032
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: