مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12674

مکانیک

مهندسی پزشکی -بیومکانیک

1-  دینامیک ماشین

115

 

2- انتقال حرارت

369

3- ارتعاشات خطی و دینتامیک

289

4- استاتیک

214

5- کنترل خطی

286

6- مقاومت مصالح

310

7- ریاضی عمومی2

381

8- ریاضی عمومی1

430

9- ریاضیات مهندسی

410

10- ساخت و تولید قسمت1

119

11- ساخت و تولید قسمت 3

229

12- ساخت و تولید قسمت 2

211

13- مکانیک سیالات

494

14- طراحی اجزاء

303

15- ترمودینامیک

385

16- مهندسی مکانیک (جلد اول)

190

17- مهندسی مکانیک (جلد دوم)

201

18- زبان تخصصی

117

19- معادلات دیفرانسیل

151

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
علوم خاک کد 13080
علوم خاک کد 13080
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
هواشناسی کد: 2219
هواشناسی کد: 2219
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23
مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
حقوق خصوصی (ارشد)
حقوق خصوصی (ارشد)
۷۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: