مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12773-12774

مهندسی کامپیوتر
شبکه های کامپیوتری

1- آمار.

490

 

2- مدار منطقی

113

3- مجموعه تست

197

4- معماری کامپیوتر

190

5- محاسبات عددی

261

6- نظریه زبان ها و ماشین ها

119

7- پایگاه داده

286

8- ریاضیات مهندسی

410

9- ساختمان گسسته

170

10- شبکه های کامپیوتری

237

11- سیستم عامل

160

12- طراحی الگوریتم

174

13-زبان

170

14- ساختمان داده

197

15- معادلات دیفرانسیل

151

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ترجمه کد 2807
ترجمه کد 2807
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012
منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390
مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: