آبخیز داری کد:2450

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2450
مدیریت آبخیز(حفاظت آب و خاک و آبخیزداری,ژئومورفلوژی 1,هیدرولوژی)
 
  زبان و استعداد تحصیلی  
۶۴۱۰۰۰ تومان6410000
خرید آبخیز داری کد:2450
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
زراعت کد 2432
زراعت کد 2432
۶۸۷۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: