بیماری شناسی گیاهی کد 2440

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

2440

بیماری شناسی گیاهی

 بیماری های گیاهی


 

قارچ شناسی تکمیلی

 

ویروس شناسی گیاهی

 

پروکاریوت های بیماری زای گیاهی

 

مدیریت

بیماری های گیاهی

 
اصول نماتد شناسی و نماتد های انگل گیاهی  
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید بیماری شناسی گیاهی کد 2440
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
معماری کد 13521
معماری کد 13521
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431
روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
منابع آب کد 13023
منابع آب کد 13023
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مکانیک بیوسیستم کد :2404
مکانیک بیوسیستم کد :2404
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: