بیو انفورماتیک کد:2246

کد رشته عناوین دروس توضیحات
بیوانفورماتیک آمار 491
مکمل سلولی و مولکولی 189
ریاضیات گسسته 157
ساختمان داده 196
سلولی و مولکولی 486
طراحی الگوریتم 173
تست آمار 138
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید بیو انفورماتیک کد:2246
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
فوتونیک کد:2239
فوتونیک کد:2239
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی عمران -ژئوتکنیک کد 2309
مهندسی عمران -ژئوتکنیک کد 2309
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
تاریخ و فلسفه علم کد 12180
تاریخ و فلسفه علم کد 12180
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: