گردشگری کد:2170

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2170گردشگری آمار توصیفی 298
برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 295
برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 2 280
جغرافیای جهانگردی ایران 274
جغرافیای جهانگردی 121
مکمل روش تحقیق 184
روش تحقیق 389
تصمیم گیری و خط مشی گذاری 175
زبان و استعداد تحصیلی  
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان7450000
خرید گردشگری کد:2170
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
حقوق جزا کد:2155
حقوق جزا کد:2155
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
علوم خاک کد 13080
علوم خاک کد 13080
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
جمعیت شناسی کد:2126
جمعیت شناسی کد:2126
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: