گردشگری کد:2170

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2170گردشگری آمار توصیفی 298
برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 295
برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 2 280
جغرافیای جهانگردی ایران 274
جغرافیای جهانگردی 121
مکمل روش تحقیق 184
روش تحقیق 389
تصمیم گیری و خط مشی گذاری 175
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید گردشگری کد:2170
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ارگونومی کد 8
ارگونومی کد 8
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت منابع خاک کد :2421
مدیریت منابع خاک کد :2421
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
فیزیولوژی گیاهی کد:2220
فیزیولوژی گیاهی کد:2220
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
زبان عمومی
زبان عمومی
۱۷۵۰۰۰   ۱۵۷۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: