گردشگری کد:2170

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2170گردشگری آمار توصیفی 298
برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 295
برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 2 280
جغرافیای جهانگردی ایران 274
جغرافیای جهانگردی 121
مکمل روش تحقیق 184
روش تحقیق 389
تصمیم گیری و خط مشی گذاری 175
زبان و استعداد تحصیلی  
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان7450000
خرید گردشگری کد:2170
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168
مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
نانو مواد کد:2363
نانو مواد کد:2363
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33
مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362
مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: