علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی کد 2430

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2430 ریاضیات 1.2.3
 
آمار و احتمالات
 
زبان و استعداد تحصیلی  

 
۶۴۱۰۰۰ تومان6410000
خرید علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی کد 2430
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ارگونومی کد 8
ارگونومی کد 8
۵۲۸۰۰۰ تومان
فناوری اطلاعات کد:2358
فناوری اطلاعات کد:2358
۶۷۷۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: