فناوری اطلاعات کد:2358

کد رشته عناوین دروس توضیحات
مهندسی فناوری اطلاعات اینترنت و پروتکل/ذخیره بازیابی/تجارت الکترونیک 225
پایگاه داده پیشرفته 137
پایگاه داده 1و2 286
ساختمان داده 2 511
ساختمان داده 1 196
طراحی الگوریتم 173
ساختمان گسسته 170
شبکه 237
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید فناوری اطلاعات کد:2358
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
فیتوشیمی کد:2218
فیتوشیمی کد:2218
۶۷۱۰۰۰ تومان
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ریاضی محض کد :2233
ریاضی محض کد :2233
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: