فناوری اطلاعات کد:2358

کد رشته عناوین دروس توضیحات
مهندسی فناوری اطلاعات اینترنت و پروتکل/ذخیره بازیابی/تجارت الکترونیک 225
پایگاه داده پیشرفته 137
پایگاه داده 1و2 286
ساختمان داده 2 511
ساختمان داده 1 196
طراحی الگوریتم 173
ساختمان گسسته 170
شبکه 237
   
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان7450000
خرید فناوری اطلاعات کد:2358
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
سنجش از دور کد:2108
سنجش از دور کد:2108
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
گردشگری کد:2170
گردشگری کد:2170
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348
مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: