فناوری اطلاعات کد:2358

کد رشته عناوین دروس توضیحات
مهندسی فناوری اطلاعات اینترنت و پروتکل/ذخیره بازیابی/تجارت الکترونیک 225
پایگاه داده پیشرفته 137
پایگاه داده 1و2 286
ساختمان داده 2 511
ساختمان داده 1 196
طراحی الگوریتم 173
ساختمان گسسته 170
شبکه 237
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید فناوری اطلاعات کد:2358
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
صنایع دستی کد 13593
صنایع دستی کد 13593
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی عمران کد 12640
مهندسی عمران کد 12640
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی عمران
مهندسی عمران
۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: