فناوری اطلاعات کد:2358

کد رشته عناوین دروس توضیحات
مهندسی فناوری اطلاعات اینترنت و پروتکل/ذخیره بازیابی/تجارت الکترونیک 225
پایگاه داده پیشرفته 137
پایگاه داده 1و2 286
ساختمان داده 2 511
ساختمان داده 1 196
طراحی الگوریتم 173
ساختمان گسسته 170
شبکه 237
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید فناوری اطلاعات کد:2358
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
زبان و ادبیات عرب کد 2110
زبان و ادبیات عرب کد 2110
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243
ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356
کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
علوم تربیتی ۱ (ارشد)
علوم تربیتی ۱ (ارشد)
۸۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: