جمعیت شناسی کد:2126

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2126 آمار توصیفی  298
مکمل روش تحقیق  184
مقدمات تحلیل جمعیت  327
روش تحقیق قسمت ا  389
روش تحقیق قسمت 2  166
 باروری و مرگ میر  132
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت 201
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان6700000
خرید جمعیت شناسی کد:2126
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
کارگردانی کد 13571
کارگردانی کد 13571
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
بیابان زدایی کد 13230
بیابان زدایی کد 13230
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
 فقه و مبانی  کد:2130
فقه و مبانی کد:2130
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: