ژنتیک ملکولی کد:2228

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2228ژنتیک ملکولی بیوشیمی بخش اول 267
بیوشیمی بخش دوم 468
بیوفیزیک 130
دروس تخصصی ژنتیک قسمت 1 80
دروس تخصصی ژنتیک قسمت 2 130
دروس تخصصی ژنتیک قسمت 3 105
دروس تخصصی ژنتیک قسمت 4 255
دروس تخصصی ژنتیک قسمت 5 151
دروس تخصصی ژنتیک قسمت 6 122
میکروبیولوژی 320
مکمل سلولی و مولکولی 189
سلولی و مولکولی 486
 زبان و استعداد تحصیلی
 
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان7450000
خرید ژنتیک ملکولی کد:2228
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177
محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
الهیات و معارف اسلامی 1 کد 11110
الهیات و معارف اسلامی 1 کد 11110
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت مالی کد:2171
مدیریت مالی کد:2171
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
زبان و ادبیات عرب کد 2110
زبان و ادبیات عرب کد 2110
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: