ژئومورفولوژی کد:2106

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2106 دروس تخصصی ژئومورفولوژی قسمت 1  253
دروس تخصصی ژئومورفولوژی قسمت 2  245
دروس تخصصی ژئومورفولوژی قسمت 3  119
روش تحقیق قسمت 1  428
روش تحقیق قسمت 2  398
 دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی  210
زبان و استعداد تحصیلی  
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان7450000
خرید ژئومورفولوژی کد:2106
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
آموزش پزشکی کد 3
آموزش پزشکی کد 3
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مکانیک بیوسیستم کد :2404
مکانیک بیوسیستم کد :2404
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: