ژئومورفولوژی کد:2106

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2106 دروس تخصصی ژئومورفولوژی قسمت 1  253
دروس تخصصی ژئومورفولوژی قسمت 2  245
دروس تخصصی ژئومورفولوژی قسمت 3  119
روش تحقیق قسمت 1  428
روش تحقیق قسمت 2  398
 دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی  210
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان6700000
خرید ژئومورفولوژی کد:2106
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345
محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مدیریت اجرایی کد 11481
مدیریت اجرایی کد 11481
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی شیمی کد 2360
مهندسی شیمی کد 2360
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مدیریت بازرگانی کد 11421
مدیریت بازرگانی کد 11421
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: