کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2169کار آفرینی.آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی آمار 490
مبانی کارآفرینی 321
نکاتی پیرامون مدیریت 64
تئوری مدیریت قسمت اول 363
تئوری مدیریت قسمت دوم 370
تست آمار 138
مدیریت استراتژیک 358
۷۱۷۰۰۰ تومان7170000
خرید  کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
آب و هواشناسی کد:2107
آب و هواشناسی کد:2107
۶۹۵۰۰۰ تومان
مدیریت مالی کد 11426
مدیریت مالی کد 11426
۴۹۵۰۰۰ تومان
فلسفه منطق کد:2137
فلسفه منطق کد:2137
۶۴۲۰۰۰ تومان
مشاوره کد:2148
مشاوره کد:2148
۶۹۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: