مدیریت مالی کد:2171

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2171مالی آمار 490
بازارها و نهادهای مالی 143
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 279
تئوری مدیریت قسمت اول 363
تئوری مدیریت قسمت دوم 370
تست آمار 138
نکاتی پیرامون مدیریت 64
۶۷۸۰۰۰ تومان6780000
خرید مدیریت مالی کد:2171
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
فلسفه کد:2136
فلسفه کد:2136
۶۴۲۰۰۰ تومان
آبیاری و زهکشی کد 13021
آبیاری و زهکشی کد 13021
۴۹۳۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: