مدیریت مالی کد:2171

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2171مالی آمار 490
بازارها و نهادهای مالی 143
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 279
تئوری مدیریت قسمت اول 363
تئوری مدیریت قسمت دوم 370
تست آمار 138
نکاتی پیرامون مدیریت 64
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید مدیریت مالی کد:2171
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
باستان شناسی کد:2176
باستان شناسی کد:2176
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی برق الکترونیک کد 12511
مهندسی برق الکترونیک کد 12511
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
تکنولوژی آموزشی کد:2145
تکنولوژی آموزشی کد:2145
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: