مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2313مهندسی عمران-مدیریت منابع آب هیدرولوژی اب های سطحی و زیرزمینی 290
هیدرولوژی پیشرفته 291
مقاومت مصالح 310
تحلیل سازه 237
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211
مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی برق
مهندسی برق
۹۴۰۰۰ تومان
مجموعه فیزیک
مجموعه فیزیک
۷۵۰۰۰ تومان
باستان شناسی کد:2176
باستان شناسی کد:2176
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: