مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2313مهندسی عمران-مدیریت منابع آب هیدرولوژی اب های سطحی و زیرزمینی 290
هیدرولوژی پیشرفته 291
مقاومت مصالح 310
تحلیل سازه 237
 زبان و استعداد تحصیلی
 
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان7450000
خرید مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
شیمی پلیمر کد:2216
شیمی پلیمر کد:2216
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431
روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
طراحی شهری کد 13510
طراحی شهری کد 13510
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: