مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2315مهندسی عمران-مدیریت ساخت مقاومت مصالح 310
مدیریت پروژه و ساخت بخش 1 231
مدیریت پروژه و ساخت بخش 2 230
مدیریت پروژه و ساخت بخش  292
تحلیل سازه 237
مدیریت کارگاهی(مدیریت پروژه و ساخت) 173
مدیریت کارگاهی2(مدیریت پروژه و ساخت) 72
   
۶۹۷۰۰۰ تومان6970000
خرید مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
شیمی کابردی کد:2215
شیمی کابردی کد:2215
۶۷۱۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: