مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2315مهندسی عمران-مدیریت ساخت مقاومت مصالح 310
مدیریت پروژه و ساخت بخش 1 231
مدیریت پروژه و ساخت بخش 2 230
مدیریت پروژه و ساخت بخش  292
تحلیل سازه 237
مدیریت کارگاهی(مدیریت پروژه و ساخت) 173
مدیریت کارگاهی2(مدیریت پروژه و ساخت) 72
 زبان و استعداد تحصیلی
 
۷۷۰۰۰۰   ۶۱۶۰۰۰ تومان7700000
خرید مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
ژنتیک و به نژادی گیاهی کد:2431
ژنتیک و به نژادی گیاهی کد:2431
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مهندسی برق مخابرات کد 12513
مهندسی برق مخابرات کد 12513
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت دولتی کد:2163
مدیریت دولتی کد:2163
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مدیریت کارآفرینی کد 11427
مدیریت کارآفرینی کد 11427
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: