علوم و مهندسی مرتع کد:2448

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2448
مدیریت مرتع و آبخیز(اصلاح و توسعه مرتع,مرتعداری,اکولوژی مرتع)
 
  زبان و استعداد تحصیلی  
۶۴۱۰۰۰ تومان6410000
خرید علوم و مهندسی مرتع کد:2448
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
هوش و استعداد تحصیلی
هوش و استعداد تحصیلی
۲۴۱۰۰۰ تومان
بوم شناسی زراعی کد:2436
بوم شناسی زراعی کد:2436
۶۸۷۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: