محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2177محیط زیست آمار توصیفی 298
نظریه های برنامه ریزی محیط زیست 260
مکمل روش تحقیق 184
روش تحقیق 389
ارزیابی و آمایش محیط زیست 218
مکمل ارزیابی و آمایش محیط زیست 68
   
   
   
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان6700000
خرید محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
شیمی پلیمر کد:2216
شیمی پلیمر کد:2216
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318
نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
هوش و استعداد تحصیلی
هوش و استعداد تحصیلی
۲۴۱۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: