مطالعات زنان کد:2178

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2178مطالعات زنان آئین دادرسی کیفری 203
مطالعات زنان 153
آئین دادرسی مدنی 312
حقوق زن در اسلام 236
زن در قرآن 75
جامعه شناسی جنسیت 200
۶۷۴۰۰۰ تومان6740000
خرید مطالعات زنان کد:2178
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
اقتصاد کشاورزی کد 13040
اقتصاد کشاورزی کد 13040
۴۹۵۰۰۰ تومان
مدیریت صنعتی کد 11423
مدیریت صنعتی کد 11423
۴۴۷۰۰۰ تومان
توسعه روستایی کد 13250
توسعه روستایی کد 13250
۴۹۱۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: