علوم اجتماعی کد 2125

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2125 آمار توصیفی  نمونه
حوزه های جامعه شناسی 1  نمونه
حوزه های جامعه شناسی 2  نمونه
حوزه های جامعه شناسی 3  نمونه
مجموعه تست  نمونه
مکمل روش تحقیق  نمونه
نظریه های جامعه شناسی  نمونه
روش تحقیق قسمت ا  نمونه
روش تحقیق قسمت 2  نمونه
جامعه شناسی ادبیات  نمونه
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید علوم اجتماعی  کد 2125
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
فیزیولوژی گیاهی کد:2220
فیزیولوژی گیاهی کد:2220
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
شیمی دارویی کد 38
شیمی دارویی کد 38
۵۲۹۰۰۰ تومان
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
۱۹۰۰۰۰   ۱۷۰۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: