تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2115تربیت بدنی-مدیریت ورزشی مدیریت سازمان ها  230
مدیریت ورزشی تکمیلی 155
اصول و مبانی تربیت بدنی 110
مبانی سازمان و مدیریت 370
سنجش و اندازه گیری 40
روش تحقیق 184
اماکن ورزشی 60
مدیریت منابع انسانی 96
رفتار سازمانی 221
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مدد کاری اجتماعی کد:2127
مدد کاری اجتماعی کد:2127
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
زبان شناسی کد 2808
زبان شناسی کد 2808
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
روانشناسی2(مشاوره)
روانشناسی2(مشاوره)
۷۶۰۰۰ تومان
مدیریت منابع خاک کد :2421
مدیریت منابع خاک کد :2421
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: