ترویج و آموزش کشاورزی کد:2437

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2437 ترویج و آموزش کشاورزی  
اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی  
جامعه شناسی روستایی
 
آموزش کشاورزی
 
روش تحقیق و آمار اجتماعی
 
مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی
 
   
۶۸۷۰۰۰ تومان6870000
خرید ترویج و آموزش کشاورزی کد:2437
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مطالعات زنان کد 11370
مطالعات زنان کد 11370
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
 فقه و مبانی  کد:2130
فقه و مبانی کد:2130
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: