تکنولوژی آموزشی کد:2145

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2145 آمار توصیفی  298
مجموعه تست  127
مکمل الگوهای تدریس  83
مکمل روش تدریس  
نظریه های تدریس و الگوهای تدریس  103
نظریه های یادگیری  273
روش تحقیق  389
تکنولوژی آموزشی  113
فلسفه تعلیم و تربیت  234
مکمل روش تحقیق 184
۶۷۸۰۰۰ تومان6780000
خرید تکنولوژی آموزشی کد:2145
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
شیمی تجزیه کد:2213
شیمی تجزیه کد:2213
۶۷۱۰۰۰ تومان
زبان و استعداد تحصیلی
زبان و استعداد تحصیلی
۵۵۹۰۰۰ تومان
 وکالت
وکالت
۵۶۰۰۰۰ تومان
علوم اجتماعی  کد 2125
علوم اجتماعی کد 2125
۶۷۴۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: