تکنولوژی آموزشی کد:2145

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2145 آمار توصیفی  298
مجموعه تست  127
مکمل الگوهای تدریس  83
مکمل روش تدریس  
نظریه های تدریس و الگوهای تدریس  103
نظریه های یادگیری  273
روش تحقیق  389
تکنولوژی آموزشی  113
فلسفه تعلیم و تربیت  234
مکمل روش تحقیق 184
۶۷۸۰۰۰ تومان6780000
خرید تکنولوژی آموزشی کد:2145
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
فیزیولوژی کد 20
فیزیولوژی کد 20
۵۳۱۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: