توسعه کشاورزی کد:2438

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2438
ترویج و آموزش کشاورزی  
اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی  
جامعه شناسی روستایی
 
زبان و استعداد تحصیلی  
۶۹۱۰۰۰ تومان6910000
خرید توسعه کشاورزی کد:2438
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
کارگردانی کد 13571
کارگردانی کد 13571
۴۹۴۰۰۰ تومان
علوم دام وطیور کد 13090
علوم دام وطیور کد 13090
۴۹۱۰۰۰ تومان
مجموعه تاریخ کد 11070
مجموعه تاریخ کد 11070
۴۸۷۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: