زبان عمومی دکتری


عناوین دروس توضیحات
زبان
 

کتاب گرامر تقی زاده             135  صفحه 

درک مطلب تقی زاده             132 صفحه 

واژگان ضروری                       101 صفحه 

گرامر گلجانی                         140 صفحه 

مجموعه سوالات تافل به

همراه پاسخنامه                    480صفحه 

 

لغات ضرروی تافل                  120 صفحه

کتاب 504 ،                            106 صفحه

DVD  زبان (1 حلقه)گرامر  استادتقی زاده

DVD  زبان (1 حلقه) vocab  استاد تقی زاده

DVD  زبان (1 حلقه) حل سوالات استاد رستمی


 
۳۱۸۰۰۰ تومان3180000
خرید زبان عمومی دکتری
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت مالی کد:2171
مدیریت مالی کد:2171
۶۷۸۰۰۰ تومان
حقوق جزا کد:2155
حقوق جزا کد:2155
۷۰۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: