زبان و استعداد تحصیلی

توضیحات

نام درس

کتاب گرامر تقی زاده 135 صفحه 

درک مطلب تقی زاده 132 صفحه 

واژگان ضروری 101 صفحه 

گرامر گلجانی 140 صفحه 

مجموعه سوالات تافل 2070صفحه 

پاسخنامه تافل 286 صفحه 

لغات ضرروی تافل 120 

کتاب 504 ، 106 صفحه 

DVD   زبان (4 حلقه) استاد امیری 

DVD   زبان (2 حلقه)  استاد رستمی و تقی زاده 

DVD   زبان تضمینی 

 

 

 

 

 

زبان 

 

 

 

هوش و استعداد تحصیلی  163 صفحه 

نفوذ هوش و استعداد تحصیلی 175 صفحه 

تست های طبقه بندی شده 105 صفحه 

DVD   (GMAT) 

GMAT عرفانیان 

DVD   منابع آزمون دکتری 

 

 

هوش و استعداد تحصیلی 

 

۵۵۹۰۰۰ تومان5590000
خرید زبان و استعداد تحصیلی
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
فیزیک کد 2338
فیزیک کد 2338
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362
مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مطالعات زنان کد:2178
مطالعات زنان کد:2178
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: