زبان و استعداد تحصیلی

توضیحات

نام درس

کتاب گرامر تقی زاده 135 صفحه 

درک مطلب تقی زاده 132 صفحه 

واژگان ضروری 101 صفحه 

گرامر گلجانی 140 صفحه 

مجموعه سوالات تافل 2070صفحه 

پاسخنامه تافل 286 صفحه 

لغات ضرروی تافل 120 

کتاب 504 ، 106 صفحه 

DVD   زبان (4 حلقه) استاد امیری 

DVD   زبان (2 حلقه)  استاد رستمی و تقی زاده 

DVD   زبان تضمینی 

 

 

 

 

 

زبان 

 

 

 

هوش و استعداد تحصیلی  163 صفحه 

نفوذ هوش و استعداد تحصیلی 175 صفحه 

تست های طبقه بندی شده 105 صفحه 

DVD   (GMAT) 

GMAT عرفانیان 

DVD   منابع آزمون دکتری 

 

 

هوش و استعداد تحصیلی 

 

۵۵۹۰۰۰ تومان5590000
خرید زبان و استعداد تحصیلی
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
ایمنی صنعتی کد 12540
ایمنی صنعتی کد 12540
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313
مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان
مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 11520
مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 11520
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: