زمین شناسی کد:2201

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2201زمین شناسی و چینه شناسی دیرینه شناسی بخش اول 336
دیرینه شناسی بخش دوم 335
مجموعه درو س مشترک( زمین شناسی ساختمان-چینه شناسی-مهندسی نفت) 180
زمین شناسی ایران 95
 زبان و استعداد تحصیلی
 
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان7450000
خرید زمین شناسی کد:2201
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مدیریت کارآفرینی کد 11427
مدیریت کارآفرینی کد 11427
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314
مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت بازرگانی کد:2162
مدیریت بازرگانی کد:2162
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: