زیست فناوری میکروبی کد:2231

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2231 بیوشیمی بخش اول  نمونه
بیوشیمی بخش دوم  نمونه
بیوفیزیک  نمونه
ژنتیک بخش اول  نمونه
ژنتیک بخش دوم  نمونه
میکروبیولوژی  نمونه
مکمل ژنتیک  نمونه
مکمل سلولی و مولکولی  نمونه
سلولی و مولکولی  نمونه
 زبان و استعداد تحصیلی
 
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان7450000
خرید زیست فناوری میکروبی کد:2231
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مدیریت مالی کد:2171
مدیریت مالی کد:2171
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
نانو مواد کد:2363
نانو مواد کد:2363
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
هوش و استعداد تحصیلی-عرفانیان
هوش و استعداد تحصیلی-عرفانیان
۱۶۰۰۰۰   ۱۴۴۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: