زبان انگلیسی (ارشد)

زبان انگلیسی (ارشد)
زبان انگلیسی (ارشد)-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان انگلیسی (ارشد) خرید زبان انگلیسی (ارشد)

علوم تربیتی ۱ (ارشد)

علوم تربیتی ۱ (ارشد)
علوم تربیتی ۱ - پاسخ تشریحی 4 سال اخیر(1391-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی ۱ (ارشد) خرید علوم تربیتی ۱ (ارشد)

مجموعه فیزیک

مجموعه فیزیک
مجموعه فیزیک-پاسخ تشریحی 4 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فیزیک خرید مجموعه فیزیک

مجموعه ریاضی

مجموعه ریاضی
مجموعه ریاضی-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر(1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه ریاضی خرید مجموعه ریاضی

روانشناسی2(مشاوره)

روانشناسی2(مشاوره)
پاسخ تشریحی 4 سال اخیر(1391-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی2(مشاوره) خرید روانشناسی2(مشاوره)

مهندسی عمران

مهندسی عمران
پاسخ تشریحی 6 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران خرید مهندسی عمران

مهندسی برق

مهندسی برق
مهندسی برق-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر+ درسنامه آموزشی کامل
۹۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق خرید مهندسی برق

علوم اجتماعی (ارشد)

علوم اجتماعی (ارشد)
علوم اجتماعی (ارشد)-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر(1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی (ارشد) خرید علوم اجتماعی (ارشد)

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک خرید مهندسی مکانیک

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات
تحقیق در عملیات-برای داوطلبان رشته مدیریت(کلیه گرایش ها) مقطع کارشناسی ارشد
۱۶۰۰۰۰   ۱۴۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تحقیق در عملیات خرید تحقیق در عملیات

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی1-برای داوطلبان مقطع ارشد/کلیه گرایش هارشته های فنی مهندسی، علوم پایه
۱۸۰۰۰۰   ۱۶۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ریاضی عمومی 1 خرید ریاضی عمومی 1

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
مدیریت ریسک و سرمایه گذاری-برای داوطلبان مقطع ارشد/کلیه گرایش های رشته مدیریت
۱۹۰۰۰۰   ۱۷۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت ریسک و سرمایه گذاری خرید مدیریت ریسک و سرمایه گذاری