زبان و استعداد تحصیلی

زبان و استعداد تحصیلی
توضیحات نام درس کتاب گرامر تقی زاده 135 صفحه درک مطلب تقی زاده 132 صفحه واژگان ضروری 101 صفحه گرامر گلجانی 140 صفحه مجموعه...
۵۵۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و استعداد تحصیلی خرید زبان و استعداد تحصیلی

هوش و استعداد تحصیلی

هوش و استعداد تحصیلی
هوش و استعداد تحصیلی 163 صفحه نفوذ هوش و استعداد تحصیلی 175 صفحه تست های طبقه بندی شده 105 صفحه DVD (GMAT) GMAT...
۲۴۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هوش و استعداد تحصیلی خرید هوش و استعداد تحصیلی

زبان عمومی دکتری

زبان عمومی دکتری
عناوین دروس توضیحات زبان کتاب گرامر تقی زاده 135 صفحه درک مطلب تقی زاده 132 صفحه واژگان ضروری 101...
۳۱۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان عمومی دکتری خرید زبان عمومی دکتری

فلسفه منطق کد:2137

فلسفه منطق کد:2137
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2137 فلسفه عمومی منطق فلسفه اسلامی فلسفه غرب
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه منطق کد:2137 خرید فلسفه منطق کد:2137

مدد کاری اجتماعی کد:2127

مدد کاری اجتماعی کد:2127
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2127 مدد کاری فردی مدد کاری جامعه ای نظریه های مدد کاری اجتماعی روش های پژوهش در مدد کاری...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدد کاری اجتماعی کد:2127 خرید مدد کاری اجتماعی کد:2127

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2123 تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانی روش تحقیق و...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123 خرید تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

ترجمه کد 2807

ترجمه کد 2807
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2807 فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه نقد ترجمه نظریه های ترجمه روش تحقیق در ترجمه روش ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ترجمه کد 2807 خرید ترجمه کد 2807

مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366

مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی هسته ای-راکتور حفاظت دربرابر اشعه 149 مجموعه آزمون های ریاضی 56 ریاضی مهندسی 410
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366 خرید مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366

نانو الکتریک کد:2364

نانو الکتریک کد:2364
کد رشته عناوین دروس توضیحات نانو الکتریک فیزیک قسمت 1 247 فیزیک قسمت 2 202 فیزیک قسمت 3 147 ریاضی فیزیک 1و2 180 ریاضی ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانو الکتریک کد:2364 خرید نانو الکتریک کد:2364

نانو مواد کد:2363

نانو مواد کد:2363
کد رشته عناوین دروس توضیحات نانو مواد فیزیک قسمت 1 247 فیزیک قسمت 2 202 فیزیک قسمت 3 147 ریاضی فیزیک 1و2 180 ریاضی عمومی 338
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانو مواد کد:2363 خرید نانو مواد کد:2363

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2362 سینتیک و طراحی راکتور زبان و استعداد تحصیلی ترمودینامیک
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362 خرید مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362

فناوری اطلاعات کد:2358

فناوری اطلاعات کد:2358
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی فناوری اطلاعات اینترنت و پروتکل/ذخیره بازیابی/تجارت الکترونیک 225 پایگاه داده...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فناوری اطلاعات کد:2358 خرید فناوری اطلاعات کد:2358