مدیریت منابع خاک کد :2421

مدیریت منابع خاک کد :2421
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2421 شیمی و حاصلخیزی خاک فیزیک و حفاظت خاک رده بندی و ارزیابی خاک زبان و استعداد تحصیلی ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت منابع خاک کد :2421 خرید مدیریت منابع خاک کد :2421

مکانیک بیوسیستم کد :2404

مکانیک بیوسیستم کد :2404
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2404 ریاضیات 1.2.3 استاتیک مقاومت مصالح دینامیک طراحی اجزا موتور تراکتور و ماشین...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مکانیک بیوسیستم کد :2404 خرید مکانیک بیوسیستم کد :2404

زبان و استعداد تحصیلی

زبان و استعداد تحصیلی
توضیحات نام درس کتاب گرامر تقی زاده 135 صفحه درک مطلب تقی زاده 132 صفحه واژگان ضروری 101 صفحه گرامر گلجانی 140 صفحه مجموعه...
۵۵۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و استعداد تحصیلی خرید زبان و استعداد تحصیلی

هوش و استعداد تحصیلی

هوش و استعداد تحصیلی
هوش و استعداد تحصیلی 163 صفحه نفوذ هوش و استعداد تحصیلی 175 صفحه تست های طبقه بندی شده 105 صفحه DVD (GMAT) GMAT...
۲۴۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هوش و استعداد تحصیلی خرید هوش و استعداد تحصیلی

زبان عمومی دکتری

زبان عمومی دکتری
عناوین دروس توضیحات زبان کتاب گرامر تقی زاده 135 صفحه درک مطلب تقی زاده 132 صفحه واژگان ضروری 101...
۳۱۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان عمومی دکتری خرید زبان عمومی دکتری

فلسفه منطق کد:2137

فلسفه منطق کد:2137
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2137 فلسفه عمومی منطق فلسفه اسلامی فلسفه غرب
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه منطق کد:2137 خرید فلسفه منطق کد:2137

مدد کاری اجتماعی کد:2127

مدد کاری اجتماعی کد:2127
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2127 مدد کاری فردی مدد کاری جامعه ای نظریه های مدد کاری اجتماعی روش های پژوهش در مدد کاری...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدد کاری اجتماعی کد:2127 خرید مدد کاری اجتماعی کد:2127

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2123 تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانی روش تحقیق و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123 خرید تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

ترجمه کد 2807

ترجمه کد 2807
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2807 فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه نقد ترجمه نظریه های ترجمه روش تحقیق در ترجمه روش ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ترجمه کد 2807 خرید ترجمه کد 2807

مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366

مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی هسته ای-راکتور حفاظت دربرابر اشعه 149 مجموعه آزمون های ریاضی 56 ریاضی مهندسی 410
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366 خرید مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366

نانو الکتریک کد:2364

نانو الکتریک کد:2364
کد رشته عناوین دروس توضیحات نانو الکتریک فیزیک قسمت 1 247 فیزیک قسمت 2 202 فیزیک قسمت 3 147 ریاضی فیزیک 1و2 180 ریاضی ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانو الکتریک کد:2364 خرید نانو الکتریک کد:2364

نانو مواد کد:2363

نانو مواد کد:2363
کد رشته عناوین دروس توضیحات نانو مواد فیزیک قسمت 1 247 فیزیک قسمت 2 202 فیزیک قسمت 3 147 ریاضی فیزیک 1و2 180 ریاضی عمومی 338
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانو مواد کد:2363 خرید نانو مواد کد:2363