فناوری اطلاعات کد:2358

فناوری اطلاعات کد:2358
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی فناوری اطلاعات اینترنت و پروتکل/ذخیره بازیابی/تجارت الکترونیک 225 پایگاه داده...
۶۷۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فناوری اطلاعات کد:2358 خرید فناوری اطلاعات کد:2358

کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356

کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2356 ساختمان داده ها طراحی الگوریتم ها زبان انگلیسی استعداد تحصیلی
۶۷۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356 خرید کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356

کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کد:2355

کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کد:2355
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2355 مدار منطقی معماری کامپیوتر زبان و استعداد تحصیلی
۶۷۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کد:2355 خرید کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کد:2355

مهندسی مکانیک بیومتریال کد 2349

مهندسی مکانیک بیومتریال کد 2349
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2349 ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 زبان و استعداد تحصیلی معادلات دیفرانسیل
۶۴۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک بیومتریال کد 2349 خرید مهندسی مکانیک بیومتریال کد 2349

مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348

مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2348 ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 تست ریاضی عمومی 1 تست ریاضی عمومی 2 معادلات دیفرانسیل ...
۶۴۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348 خرید مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348

محیط زیست آلودگی هوا کد:2345

محیط زیست آلودگی هوا کد:2345
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2345 ریاضیات عمومی 1و2 معادلات دیفرانسیل آلودگی هوا
۶۴۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست آلودگی هوا کد:2345 خرید محیط زیست آلودگی هوا کد:2345

محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345

محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2345 ریاضیات عمومی 1و2 معادلات دیفرانسیل پسماند
۶۴۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345 خرید محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345

محیط زیست آب و فاضلاب کد:2344

محیط زیست آب و فاضلاب کد:2344
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2344 ریاضیات عمومی 1و2 معادلات دیفرانسیل آب و فاضلاب
۶۴۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست آب و فاضلاب کد:2344 خرید محیط زیست آب و فاضلاب کد:2344

محیط زیست-منابع آب کد:2343

محیط زیست-منابع آب کد:2343
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2343 ریاضیات عمومی 1و2 معادلات دیفرانسیل منابع آب
۶۴۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست-منابع آب کد:2343 خرید محیط زیست-منابع آب کد:2343

هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل کد:2334

هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل کد:2334
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2334 ریاضیات مهندسی زبان و استعداد تحصیلی
۶۲۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل کد:2334 خرید هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل کد:2334

هوا فضا سازه های هوایی کد:2333

هوا فضا سازه های هوایی کد:2333
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2333 ریاضیات مهندسی طراحی پیشرفته سازه های هوا فضایی تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی
۶۲۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هوا فضا سازه های هوایی کد:2333 خرید هوا فضا سازه های هوایی کد:2333

هوا فضا جلوبرندگی کد:2332

هوا فضا جلوبرندگی کد:2332
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2332 ریاضیات مهندسی زبان و استعداد تحصیلی
۶۲۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هوا فضا جلوبرندگی کد:2332 خرید هوا فضا جلوبرندگی کد:2332