زیست شناسی سوم – فرهادیان-آفبا

زیست شناسی سوم – فرهادیان-آفبا
محصول زیست شناسی ۲ (سال سوم) با تدریس دکتر پدرام فرهادیان ویژه رشته ی علوم تجربی، با ۱۱ حلقه DVD و ۱۷ ساعت آموزش در ۱ جلد...
۲۹۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زیست شناسی سوم – فرهادیان-آفبا خرید زیست شناسی سوم – فرهادیان-آفبا

زیست گیاهی استاد چلاجور-آفبا

زیست گیاهی استاد چلاجور-آفبا
محصول زیست گیاهی با تدریس استاد دکتر محمد چلاجور ویژه رشته ی علوم تجربی، با ۶ حلقه DVD و ۸ ساعت آموزش در ۱ جلد آماده...
۲۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زیست گیاهی استاد چلاجور-آفبا خرید زیست گیاهی استاد چلاجور-آفبا

زمین شناسی دکتر چلاجور-آفبا

زمین شناسی دکتر چلاجور-آفبا
محصول زمین شناسی با تدریس استاد دکتر محمد چلاجور ویژه رشته ی علوم تجربی، با ۶ حلقه DVD و ۸ ساعت آموزش در ۱ جلد آماده شده....
۲۴۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی دکتر چلاجور-آفبا خرید زمین شناسی دکتر چلاجور-آفبا

زیست شناسی پیش دانشگاهی (۱)- دکتر عمارلو-آفبا

زیست شناسی پیش دانشگاهی (۱)- دکتر عمارلو-آفبا
محصول زیست شناسی پیش دانشگاهی (چهارم) ۱ با تدریس استاد دکتر علی محمد عمارلو ویژه رشته ی علوم تجربی، با ۱۳ حلقه DVD و ۱۸ ساعت...
۱۹۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زیست شناسی پیش دانشگاهی (۱)- دکتر عمارلو-آفبا خرید زیست شناسی پیش دانشگاهی (۱)- دکتر عمارلو-آفبا

زیست شناسی پیش دانشگاهی (۲)- دکتر چلاجور-آفبا

زیست شناسی پیش دانشگاهی (۲)- دکتر چلاجور-آفبا
محصول زیست شناسی پیش دانشگاهی (چهارم) ۲ با تدریس استاد دکتر محمد چلاجور ویژه رشته ی علوم تجربی، با ۶ حلقه DVD و ۸ ساعت آموزش...
۲۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زیست شناسی پیش دانشگاهی (۲)- دکتر چلاجور-آفبا خرید زیست شناسی پیش دانشگاهی (۲)- دکتر چلاجور-آفبا

ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی اساتید مقدم نیا و موئینی

ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی اساتید مقدم نیا و موئینی
محصول ریاضیات تجربی (پیش دانشگاهی) با تدریس اساتید مهندس علی مقدم نیا – مهندس سروش مویینی ویژه رشته ی علوم تجربی، با ۲۲...
۳۹۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی اساتید مقدم نیا و موئینی خرید ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی اساتید مقدم نیا و موئینی

ریاضیات پایه تجربی اساتید موئینی و مقدم نیا-آفبا

ریاضیات پایه تجربی اساتید موئینی و مقدم نیا-آفبا
توضیحات محصول محصول ریاضیات تجربی (پایه) با تدریس اساتید مهندس علی مقدم نیا – مهندس سروش موئینی ویژه رشته ی علوم...
۳۷۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ریاضیات پایه تجربی اساتید موئینی و مقدم نیا-آفبا خرید ریاضیات پایه تجربی اساتید موئینی و مقدم نیا-آفبا

شیمی پیش دانشگاهی (2) مصلایی-آفبا

شیمی پیش دانشگاهی (2) مصلایی-آفبا
توضیحات محصول محصول شیمی پیش دانشگاهی ۲ با تدریس استاد محمد رضا مصلایی ویژه رشته های ریاضی فیزیک – تجربی با ۷ حلقه DVD و...
۲۶۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی پیش دانشگاهی (2) مصلایی-آفبا خرید شیمی پیش دانشگاهی (2) مصلایی-آفبا

شیمی پیش دانشگاهی (۱) مصلایی-آفبا

شیمی پیش دانشگاهی (۱) مصلایی-آفبا
توضیحات محصول محصول شیمی پیش دانشگاهی ۱ با تدریس استاد محمد رضا مصلایی ویژه رشته های ریاضی فیزیک – تجربی با ۱۰ حلقه DVD...
۱۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی پیش دانشگاهی (۱) مصلایی-آفبا خرید شیمی پیش دانشگاهی (۱) مصلایی-آفبا

حساب دیفرانسیل و انتگرال-آفبا

حساب دیفرانسیل و انتگرال-آفبا
توضیحات محصول محصول حساب دیفرانسیل و انتگرال با تدریس مهندس حسین شفیع زاده ویژه رشته ی ریاضی فیزیک با ۱۸ حلقه DVD و ۲۵...
۳۹۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حساب دیفرانسیل و انتگرال-آفبا خرید حساب دیفرانسیل و انتگرال-آفبا