مهندسی شیمی کد 2360

مهندسی شیمی کد 2360
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی شیمی پدیده های انتقال نمونه طراحی راکتور نمونه ترمودینامیک نمونه
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی شیمی کد 2360 خرید مهندسی شیمی کد 2360

تاریخ اسلام کد 2121

تاریخ اسلام کد 2121
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2121 روش تحقیق و منبع شناسی نمونه تاریخ تحولات نمونه تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ اسلام کد 2121 خرید تاریخ اسلام کد 2121

شیمی دارویی کد 38

شیمی دارویی کد 38
۵۲۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی دارویی کد 38 خرید شیمی دارویی کد 38

سم شناسی کد 37

سم شناسی کد 37
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 37 سم شناسی 1- بیوشیمی بخش اول 267 DVD بیوشیمی DVD زبان تضمینی 2- بیوشیمی بخش...
۵۶۵۰۰۰   ۵۴۸۰۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سم شناسی کد 37 خرید سم شناسی کد 37

مجموعه مامایی کد 36

مجموعه مامایی کد 36
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 36 مامایی 1- بارداری 722 DVD زبان تضمینی 2- بیماری زنان 182 3- داخلی جراحی 261 4- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مامایی کد 36 خرید مجموعه مامایی کد 36

مجموعه علوم تغذیه کد 35

مجموعه علوم تغذیه کد 35
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 35 تغذیه 1- بیوشیمی قسمت اول 267 DVD زبان تضمینی DVD بیوشیمی 2- بیوشیمی بخش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم تغذیه کد 35 خرید مجموعه علوم تغذیه کد 35

مجموعه علوم آزمایشگاهی 3کد 34

مجموعه علوم آزمایشگاهی  3کد 34
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 34 علوم آزمایشگاهی 3 1- ایمنی شناسی قسمت اول 279 DVD زبان تضمینی 2- ایمنی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم آزمایشگاهی  3کد 34 خرید مجموعه علوم آزمایشگاهی  3کد 34

مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33

مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 33 علوم آزمایشگاهی 2 1- بیوشیمی بخش اول 267 DVD زبان تضمینی DVD بیوشیمی 2- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33 خرید مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33

مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32

مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 32 علوم آزمایشگاهی 1 1- بیوشیمی بخش اول 267 DVD زبان تضمینی DVD بیوشیمی 2- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32 خرید مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32

نانوتکنولوژی پزشکی کد 31

نانوتکنولوژی پزشکی کد 31
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 31 نانو تکنولوژی 1- نانو کتاب منبع DVD بیوشیمی 2- بیوشیمی بخش اول 267 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانوتکنولوژی پزشکی کد 31 خرید نانوتکنولوژی پزشکی کد 31

مدیریت توانبخشی کد 29

مدیریت توانبخشی کد 29
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 29 مدیریت توانبخشی 1- توانبخشی 1 160 DVD زبان تضمینی 2- توانبخشی 2 128 3- تئوری...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت توانبخشی کد 29 خرید مدیریت توانبخشی کد 29