آموزش بهداشت کد 2

آموزش بهداشت کد 2
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 2 2- آموزش بهداشت 1- آموزش بهداشت 116 DVD زبان تضمینی DVD نظریه های جامعه شناسی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش بهداشت کد 2 خرید آموزش بهداشت کد 2

آمار زیستی کد 1

آمار زیستی کد 1
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 1 آمار زیستی 1- آخر خرداد کتاب طرح آزمایشات و ناپارامتری - DVD ریاضی عمومی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار زیستی کد 1 خرید آمار زیستی کد 1

نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه زبان ها و ماشین ها
نظریه زبان ها و ماشین ها-برای داوطلبان کلیه گرایش های رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد
۸۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نظریه زبان ها و ماشین ها خرید نظریه زبان ها و ماشین ها

زبان روانشناسی

زبان روانشناسی
زبان روانشناسی-نظریه زبان ها و ماشین ها-برای داوطلبان کلیه گرایش های رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان روانشناسی خرید زبان روانشناسی

آمار و احتمال کاربردی

آمار و احتمال کاربردی
آمار و احتمال کاربردی-برای داوطلبان رشته های مدیریت(کلیه گرایش ها)،حسابداری،اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد
۱۸۵۰۰۰   ۱۶۶۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار و احتمال کاربردی خرید آمار و احتمال کاربردی

زبان عمومی

زبان عمومی
زبان عمومی
۱۷۵۰۰۰   ۱۵۷۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان عمومی خرید زبان عمومی

مدیریت مالی

مدیریت مالی
مدیریت مالی-برای داوطلبان رشته مدیریت مالی و حسابداری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری
۱۶۰۰۰۰   ۱۴۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت مالی خرید مدیریت مالی

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم
طراحی الگوریتم-برای داوطلبان کلیه گرایش های رشته مهندسی کامپیوتر(به جز گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری) وکلیه گرایشهای مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
۱۱۰۰۰۰   ۷۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر طراحی الگوریتم خرید طراحی الگوریتم

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-پاسخ تشریحی 6 سال (1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد) خرید جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)

زبان انگلیسی (ارشد)

زبان انگلیسی (ارشد)
زبان انگلیسی (ارشد)-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان انگلیسی (ارشد) خرید زبان انگلیسی (ارشد)

مجموعه فیزیک

مجموعه فیزیک
مجموعه فیزیک-پاسخ تشریحی 4 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فیزیک خرید مجموعه فیزیک

مجموعه ریاضی

مجموعه ریاضی
مجموعه ریاضی-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر(1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه ریاضی خرید مجموعه ریاضی