مجموعه علوم زمین(ارشد سراسری)

مجموعه علوم زمین(ارشد سراسری)
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12010 مجموعه علوم زمین 1- آب های زیرزمینی 127 2- دیرینه شناسی بخش اول 336 3- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم زمین(ارشد سراسری) خرید مجموعه علوم زمین(ارشد سراسری)

پژوهش هنر کد:2504

پژوهش هنر کد:2504
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2504 دروس تخصصی قسمت اول نمونه دروس تخصصی قسمت دوم نمونه مجموعه تست نقد ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پژوهش هنر کد:2504 خرید پژوهش هنر کد:2504

معماری کد 2502

معماری کد 2502
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2502 دروس تخصصی قسمت اول نمونه دروس تخصصی قسمت دوم نمونه ایستایی نمونه مبانی نظری معماری ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر معماری کد 2502 خرید معماری کد 2502

هواشناسی کد: 2219

هواشناسی کد: 2219
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2219 ریاضی عمومی2 ریاضی عمومی1 فیزیک عمومی(1) فیزیک عمومی(2)
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هواشناسی کد: 2219 خرید هواشناسی کد: 2219

فیزیک کد 2338

فیزیک کد 2338
کد رشته عناوین دروس توضیحات فیزیک الکترودینامیک نمونه مکانیک آماری پیشرفته نمونه مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیک کد 2338 خرید فیزیک کد 2338

آمار کد:2232

آمار کد:2232
کد رشته عناوین دروس توضیحات آمار آمار ریاضی 243 آنالیز ریاضی 295 احتمال و کاربرد آن 490 استباط آماری 234 اصول آمار...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار کد:2232 خرید آمار کد:2232

زبان و ادبیات عرب کد 2110

زبان و ادبیات عرب کد 2110
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2110 بلاغت نمونه فنون ترجمه نهایی نمونه مجموعه تست عربی مجموعه تست متون و ترجمه متون ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و ادبیات عرب کد 2110 خرید زبان و ادبیات عرب کد 2110

زبان و ادبیات فارسی کد 2101

زبان و ادبیات فارسی کد 2101
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2101 عروض قافیه 88 بدیع 86 دستور زبان 73 فنون ادبی 179 معانی بیان و بلاغت 97 مجموعه تست ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و ادبیات فارسی کد 2101 خرید زبان و ادبیات فارسی کد 2101

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2115تربیت بدنی-مدیریت ورزشی مدیریت سازمان ها 230 مدیریت ورزشی تکمیلی 155 اصول و مبانی تربیت...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115 خرید تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115

فلسفه کد:2136

فلسفه کد:2136
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2136 مجموعه فلسفه 2 نمونه مجموعه فلسفه 1 نمونه فلسفه اسلامی نمونه فلسفه غرب قسمت 2 ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه کد:2136 خرید فلسفه کد:2136

علوم اجتماعی کد 2125

علوم اجتماعی  کد 2125
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2125 آمار توصیفی نمونه حوزه های جامعه شناسی 1 نمونه حوزه های جامعه شناسی 2 نمونه حوزه های...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی  کد 2125 خرید علوم اجتماعی  کد 2125

علوم اقتصاد کد 2112

علوم اقتصاد کد 2112
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2112 آمار 490 اقتصاد ایران 312 اقتصاد خرد قسمت دوم 268 اقتصاد سنجی 219 اقتصاد اسلامی ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اقتصاد کد 2112 خرید علوم اقتصاد کد 2112