مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366

مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی هسته ای-راکتور حفاظت دربرابر اشعه 149 مجموعه آزمون های ریاضی 56 ریاضی مهندسی 410
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366 خرید مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366

نانو الکتریک کد:2364

نانو الکتریک کد:2364
کد رشته عناوین دروس توضیحات نانو الکتریک فیزیک قسمت 1 247 فیزیک قسمت 2 202 فیزیک قسمت 3 147 ریاضی فیزیک 1و2 180 ریاضی ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانو الکتریک کد:2364 خرید نانو الکتریک کد:2364

نانو مواد کد:2363

نانو مواد کد:2363
کد رشته عناوین دروس توضیحات نانو مواد فیزیک قسمت 1 247 فیزیک قسمت 2 202 فیزیک قسمت 3 147 ریاضی فیزیک 1و2 180 ریاضی عمومی 338
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانو مواد کد:2363 خرید نانو مواد کد:2363

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2362 سینتیک و طراحی راکتور زبان و استعداد تحصیلی ترمودینامیک
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362 خرید مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کد:2362

فناوری اطلاعات کد:2358

فناوری اطلاعات کد:2358
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی فناوری اطلاعات اینترنت و پروتکل/ذخیره بازیابی/تجارت الکترونیک 225 پایگاه داده...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فناوری اطلاعات کد:2358 خرید فناوری اطلاعات کد:2358

کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356

کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2356 ساختمان داده ها طراحی الگوریتم ها زبان انگلیسی استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356 خرید کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356

کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کد:2355

کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کد:2355
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2355 مدار منطقی معماری کامپیوتر زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کد:2355 خرید کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کد:2355

مهندسی مکانیک بیومتریال کد 2349

مهندسی مکانیک بیومتریال کد 2349
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2349 ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 زبان و استعداد تحصیلی معادلات دیفرانسیل
۶۴۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک بیومتریال کد 2349 خرید مهندسی مکانیک بیومتریال کد 2349

مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348

مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2348 ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 تست ریاضی عمومی 1 تست ریاضی عمومی 2 معادلات دیفرانسیل ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348 خرید مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348

محیط زیست آلودگی هوا کد:2345

محیط زیست آلودگی هوا کد:2345
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2345 ریاضیات عمومی 1و2 معادلات دیفرانسیل آلودگی هوا هوش و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست آلودگی هوا کد:2345 خرید محیط زیست آلودگی هوا کد:2345

محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345

محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2345 ریاضیات عمومی 1و2 معادلات دیفرانسیل پسماند هوش و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345 خرید محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345

محیط زیست آب و فاضلاب کد:2344

محیط زیست آب و فاضلاب کد:2344
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2344 ریاضیات عمومی 1و2 معادلات دیفرانسیل آب و فاضلاب هوش و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست آب و فاضلاب کد:2344 خرید محیط زیست آب و فاضلاب کد:2344