مدیریت مالی

مدیریت مالی
مدیریت مالی-برای داوطلبان رشته مدیریت مالی و حسابداری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری
۲۶۰۰۰۰   ۲۴۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت مالی خرید مدیریت مالی

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم
طراحی الگوریتم-برای داوطلبان کلیه گرایش های رشته مهندسی کامپیوتر(به جز گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری) وکلیه گرایشهای مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
۱۴۰۰۰۰   ۱۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر طراحی الگوریتم خرید طراحی الگوریتم

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-پاسخ تشریحی 6 سال (1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد) خرید جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)

پژوهش هنر (ارشد)

پژوهش هنر (ارشد)
پژوهش هنر (ارشد)-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پژوهش هنر (ارشد) خرید پژوهش هنر (ارشد)

زبان انگلیسی (ارشد)

زبان انگلیسی (ارشد)
زبان انگلیسی (ارشد)-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان انگلیسی (ارشد) خرید زبان انگلیسی (ارشد)

علوم تربیتی ۱ (ارشد)

علوم تربیتی ۱ (ارشد)
علوم تربیتی ۱ - پاسخ تشریحی 4 سال اخیر(1391-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی ۱ (ارشد) خرید علوم تربیتی ۱ (ارشد)

مجموعه فیزیک

مجموعه فیزیک
مجموعه فیزیک-پاسخ تشریحی 4 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فیزیک خرید مجموعه فیزیک

مجموعه ریاضی

مجموعه ریاضی
مجموعه ریاضی-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر(1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه ریاضی خرید مجموعه ریاضی

روانشناسی2(مشاوره)

روانشناسی2(مشاوره)
پاسخ تشریحی 4 سال اخیر(1391-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی2(مشاوره) خرید روانشناسی2(مشاوره)

مهندسی عمران

مهندسی عمران
پاسخ تشریحی 6 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران خرید مهندسی عمران

مهندسی برق

مهندسی برق
مهندسی برق-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر+ درسنامه آموزشی کامل
۹۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق خرید مهندسی برق

علوم اجتماعی (ارشد)

علوم اجتماعی (ارشد)
علوم اجتماعی (ارشد)-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر(1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی (ارشد) خرید علوم اجتماعی (ارشد)