اقتصاد خرد و کلان

اقتصاد خرد و کلان
اقتصاد خرد و کلان-برای داوطلبان کلیه گرایش های رشته مدیریت مقطع کارشناسی ارشد
۲۸۰۰۰۰   ۲۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اقتصاد خرد و کلان خرید اقتصاد خرد و کلان

آمار و احتمال کاربردی

آمار و احتمال کاربردی
آمار و احتمال کاربردی-برای داوطلبان رشته های مدیریت(کلیه گرایش ها)،حسابداری،اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد
۱۸۵۰۰۰   ۱۶۶۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار و احتمال کاربردی خرید آمار و احتمال کاربردی

زبان عمومی

زبان عمومی
زبان عمومی
۱۷۵۰۰۰   ۱۵۷۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان عمومی خرید زبان عمومی

مدیریت مالی

مدیریت مالی
مدیریت مالی-برای داوطلبان رشته مدیریت مالی و حسابداری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری
۱۶۰۰۰۰   ۱۴۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت مالی خرید مدیریت مالی

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
مدیریت ریسک و سرمایه گذاری-برای داوطلبان مقطع ارشد/کلیه گرایش های رشته مدیریت
۱۹۰۰۰۰   ۱۷۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت ریسک و سرمایه گذاری خرید مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

ریاضی عمومی۲

ریاضی عمومی۲
ریاضی عمومی2-برای داوطلبان مقطع ارشد/کلیه گرایش هارشته های فنی مهندسی، علوم پایه
۱۷۰۰۰۰   ۱۵۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ریاضی عمومی۲ خرید ریاضی عمومی۲

ریاضیات کاربردی

ریاضیات کاربردی
برای داوطلبان رشته های مدیریت (کلیه گرایش ها)، حسابداری، اقتصاد
۱۸۵۰۰۰   ۱۶۶۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ریاضیات کاربردی خرید ریاضیات کاربردی