بیوشیمی کد:2227

بیوشیمی کد:2227
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2227 بیوشیمی بخش اول نمونه بیوشیمی بخش دوم نمونه بیوفیزیک نمونه ژنتیک بخش اول ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیوشیمی کد:2227 خرید بیوشیمی کد:2227

تاریخ اسلام -تاریخ ایران بعد از اسلام کد:2122

تاریخ اسلام -تاریخ ایران بعد از اسلام کد:2122
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2122 از قاجار تا انقلاب اسلامی 86 منابع و ماخذ تاریخ ایران 437 روش تحقیق و منبع شناسی ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ اسلام -تاریخ ایران بعد از اسلام کد:2122 خرید تاریخ اسلام -تاریخ ایران بعد از اسلام کد:2122

جغرافیای سیاسی کد:2103

جغرافیای سیاسی کد:2103
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2103 جغرافیای سیاسی 165 نظریه جغرافیای سیاسی 169 روش تحقیق قسمت 1 428 روش تحقیق قسمت 2 398 ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جغرافیای سیاسی کد:2103 خرید جغرافیای سیاسی کد:2103

مدیریت پروژه و ساخت کد 2501

مدیریت پروژه و ساخت کد 2501
کد رشته عناوین دروس توضیحات مدیریت پرژه و ساخت ایستایی 80 ایستاتیک 213 جزئیات عناصر 463 مدیریت کارگاهی 1 173 مدیریت ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت پروژه و ساخت کد 2501 خرید مدیریت پروژه و ساخت کد 2501

مدیریت صنعتی کد:2164

مدیریت صنعتی کد:2164
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2164 آمار 490 مدیریت تولید و عملیات 222 نکاتی پیرامون مدیریت 64 تحقیق در عملیات پیشرفته ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت صنعتی کد:2164 خرید مدیریت صنعتی کد:2164

حقوق عمومی کد:2154

حقوق عمومی کد:2154
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2154 حقوق اساسی 1 187 حقوق اساسی 2 234 حقوق اداری 161 متون فقه (جهاد و ولایت)
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق عمومی کد:2154 خرید حقوق عمومی کد:2154

فلسفه و کلام کد :2133

فلسفه و کلام  کد :2133
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2133 مجموعه فلسفه 2 189 مجموعه فلسفه 1 256 فلسفه اسلامی 306 فلسفه 276 کلام اسلامی 126 مجموعه ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه و کلام  کد :2133 خرید فلسفه و کلام  کد :2133